Kontakt

GKK “ŠIBENIK”

adresa: Stjepana Radića bb, 22 000 Šibenik

Matični broj: 1656724
OIB: 21333063265

Broj žiro računa: ZABA 2360000-1102176713Kontakt osobe:

ANTE GRBAC – predsjednik 091/5742-884

BAŠAR EGEMEN – dopredsjednik kluba – 091/3120-280

DAMIR GRANDEŠ – tajnik kluba – 099/303-2607

MILAN ŽIVKOVIĆ – glasnogovornik kluba – 099/303-2633