Kontakt

GKK “ŠIBENIK”

adresa: Stjepana Radića 56 a, 22 000 Šibenik

Matični broj: 1656724
OIB: 21333063265

Broj žiro računa: ZABA 2360000-1102176713Kontakt osobe:

BAŠAR EGEMEN - v.d. predsjednik – 091/3120-280

DAMIR GRANDEŠ – tajnik – 099/303-2607

MILAN ŽIVKOVIĆ – glasnogovornik – 099/303-2633